5%

Věděli jste, že od začátku existence DanceDifferent putuje 5% výdělku na různé dobročinné akce a sdružení?
Jsme na to hrdí, že společně s Vámi můžeme pomáhat. A všem Vám DanceDifferent lidičkám děkujeme za to, že můžeme pomáhat!
Koukni, kde už jsme společně pomohli:

V roce 2017 jsme příspěli na dětský letní tábor pro handikepované děti, organizovaný skvělou skupinou Země lidí, která připravuje kvalitní volnočasové aktivity pro děti s hendikepem.

V Listopadu 2018 jsme přispěli rodině Koleníků na vysněný vozíček pro jejich holčičku Zojku a to částkou 20 000,-

V Prosineci 2018 jsme poslali pro děti z Afriky na taneční stejnokroje 3700,-

V Březnu 2019 darovalo DanceDifferent nevládní organizaci 4Water 7 700 Kč, aby jim pomohla financovat mezinárodní kongres.
Tento kongres byl zřízen s cílem vyškolit jejich dobrovolníky a pomoci 4Water získat více peněz na vodní a sanitární projekty ve Rwandě a na Madagaskaru.